• WYPOSAŻENIE
Akcesoria

Dezynfekcja wody

Jak to działa?
Za mechanizmy warunkujące efektywność dezynfekcji wody uważa się utlenienie lub zniszczenie ścian komórkowych mikroorganizmów, dyfuzję do wnętrza komórek i zakłócenie procesów życiowych. Dodany do wody środek dezynfekcyjny najpierw penetruje przez błonę komórkową drobnoustroju i denaturuje białko, niszcząc w ten sposób mikroorganizm. Ponadto chlor i jego związki, jako silne utleniacze, wchodzą w reakcje chemiczne z obecnymi w wodzie basenowej związkami organicznymi i nieorganicznymi, tworząc uboczne produkty dezynfekcji. Przede wszystkim należą do nich halogenowe związki organiczne – THM. Oprócz THM-ów mogą powstawać także m.in. halogenowe kwasy octowe, halogenowe aldehydy, ketony, halogenowe acetonitryle i chloropikryna. Wskutek ich obecności powstają dalsze adsorbowalne halogeny organiczne (AOX) oraz niehalogenowe produkty utleniania. Wadą dezynfekcji środkami na bazie chloru jest powstawanie ubocznych produktów ich reakcji z substancjami zawartymi w wodzie. Żeby skutecznie obniżać potencjał tworzenia się trihalogenometanów w wodzie basenowej, konieczne jest usuwanie ich prekursorów w procesie głębokiej koagulacji i sprawnej filtracji wody.

Jak to działa?
Za mechanizmy warunkujące efektywność dezynfekcji wody uważa się utlenienie lub zniszczenie ścian komórkowych mikroorganizmów, dyfuzję do wnętrza komórek i zakłócenie procesów życiowych. Dodany do wody środek dezynfekcyjny najpierw penetruje przez błonę komórkową drobnoustroju i denaturuje białko, niszcząc w ten sposób mikroorganizm. Ponadto chlor i jego związki, jako silne utleniacze, wchodzą w reakcje chemiczne z obecnymi w wodzie basenowej związkami organicznymi i nieorganicznymi, tworząc uboczne produkty dezynfekcji. Przede wszystkim należą do nich halogenowe związki organiczne – THM. Oprócz THM-ów mogą powstawać także m.in. halogenowe kwasy octowe, halogenowe aldehydy, ketony, halogenowe acetonitryle i chloropikryna. Wskutek ich obecności powstają dalsze adsorbowalne halogeny organiczne (AOX) oraz niehalogenowe produkty utleniania. Wadą dezynfekcji środkami na bazie chloru jest powstawanie ubocznych produktów ich reakcji z substancjami zawartymi w wodzie. Żeby skutecznie obniżać potencjał tworzenia się trihalogenometanów w wodzie basenowej, konieczne jest usuwanie ich prekursorów w procesie głębokiej koagulacji i sprawnej filtracji wody.

Walka z glonami

Każdy, kto posiada swój własny basen w ogródku, wie, że należy przeciwdziałać powstawaniu w wodzie mikroorganizmów. Przez nie woda staje się zielonkawa, a po jakimś czasie na powierzchni zaczynają się pojawiać niechciane rośliny. Dostępne w naszej ofercie środki chemiczne zapobiegają rozwojowi roślin w basenach. Antyglon dezynfekuje wodę i wykazuje działanie bakteriobójcze, a także nie pozwala na rozwój grzybów drożdżowych.

Antyglon dostępny w naszej ofercie nie zawiera chloru, ma obojętne pH, a także zapewnia dodatkowy efekt przezroczystości. Składniki Algen i Algen Super nie powodują pienienia wody. Środki z naszego asortymentu są bezpieczne dla skóry i posiadają wysoką zawartość substancji aktywnej. Za pierwszym razem aplikuje się dawkę od 200 do 300 ml na 10 m3, a później co tydzień dolewa się kolejne od 100ml Można je używać zarówno w pływalniach krytych, jak i otwartych.

TOP