Montaż

PRACE BUDOWLANE

Gotowe baseny poliestrowe charakteryzują się nieskomplikowaną technologią montażu, którą można wykonać samemu.

Należy wyznaczyć miejsce, w którym będzie przewidziany basen. Wykonać wykop w formie prostokąta, większy po 50 cm z każdej strony od rozmiaru wybranego basenu. Głębokość wykopu powinna uwzględniać basen, styropian i wylewkę.

Na dnie wykopu wykonać płytę betonową o grubości 10-15cm /beton B20/, o rozmiarze basenu. Wylewka powinna być zbrojona drutem żebrowanym fi 8-10mm. Pamiętać o właściwym wypoziomowaniu płyty. Płyta powinna być gotowa przynajmniej 2 dni przed dostawą basenu. W przypadku występowania wód gruntowych w gruntach nieprzepuszczalnych /glina, iły/ należy pod płytę denną ułożyć warstwę dobrze zagęszczonego piasku /20cm/ oraz wykonać opaskę drenażową. Zaleca się wykonać płytę denną powyżej wód gruntowych.

Płytę denną wykładamy twardym styropianem FS20, EPS100, Dach-Podłoga, itp. tak aby dno basenu stało na gładkiej powierzchni.

Organizacja rozładunku basenu leży po stronie klienta. Do rozładunku należy zamówić dźwig o właściwej nośności i wysięgu.

Sprawdzamy czy basen jest równo ustawiony.

Pod stopniami schodów, wykonać podmurówkę z bloczków betonowych, każdy stopień schodów musi mieć podparcie. Szczelinę pomiędzy stykiem schodów a podmurówką wypełnić pianka poliuretanową.

Wlewamy do basenu wodę do poziomu 20-30cm

Boki basenu obsypujemy suchą zaprawą piaskowo-cementową w proporcji 4:1 do poziomu wody w basenie. Zaprawę polewamy wodą, aby ją zagęścić i dopasować do ścian basenu. Obsypkę najlepiej oddzielić od gruntu rodzimego szalunkiem traconym /np. płyta g-k, osb itp./ tak aby każda warstwa zachowała swoją strukturę.

Dopełniamy wodę w basenie o kolejne 20-30cm

Powtarzamy czynność obsypywania i nalewania do całkowitego napełnienia. Przy końcowym dopełnianiu wody zalecamy sprawdzić czy spod uszczelek zamontowanych elementów w niecce nie przecieka woda.

Wykonać instalację orurowania wokół basenu.

Najważniejsze uwagi:

  1. Podczas obsypywania basenu, poziom wody w basenie powinien być zawsze wyższy od osypki zewnętrznej.
  2. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby boki basenu miały naturalny kształt /długie boki w równej linii/ tzn. zbyt mocne ubijanie obsypki spowoduje wgniatanie ścian do środka basenu, zbyt luźne obsypywanie spowoduje odchylenie ścian na zewnątrz.
  3. W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych należy wykonać odwodnienie wokół basenu.
  4. Wszystkie stopnie basenu powinny być podmurowane bez szczelin.
  5. Nie wolno napełniać basenu stojącego luzem, ponieważ ciśnienie, jakie wywiera woda na jego ściany może spowodować rozerwanie konstrukcji!
  6. Pusty basen może zostać wyniesiony przez wody gruntowe, dlatego na czas czyszczenia należy pozostawić w nim wodę, by jej poziom był równy z poziomem wód gruntowych. Na zimę poziom wody w basenie nie powinien być niższy niż połowa wysokości basenu.
  7. Aby system filtracyjny spełniał jak najlepiej swoje zadanie, należy umieścić do w pobliżu basenu. Najlepszym miejscem na filtrację są: pomieszczenie gospodarcze, garaż, piwnica/ będących w sąsiedztwie basenu/ lub maszynownia wymurowana na przedłużeniu płyty dennej przy basenie. Należy pamiętać aby obsługa filtracji była możliwa i wygodna.

Napisz do nas już teraz i sprawdź jaką specjalną ofertę przygotował dla Ciebie nasz konsultant.

TOP

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą: Baseny ogrodowe, zadaszenia, odkurzacze i bezpieczne przykrycia Zamknij

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close