Montaż

MONTAŻ - PRZYGOTOWANIE

Wymogiem oczywistym montażu i użytkowania zadaszenia jest odpowiednio przygotowana powierzchnia, która posłuży do umocowania szyn (drzewo, posadzka, beton). Spełnienie tego wymogu to najważniejszy warunek do harmonijnej wzajemnej współpracy. Powierzchnia ta decyduje w dużym stopniu o jakości oraz możliwościach montażu poszczególnych segmentów zadaszenia. Idealny przypadek tolerancji wysokości tej powierzchni nie powinien przekraczać 4 mm na długości całej szyny.

Napisz do nas już teraz i sprawdź jaką specjalną ofertę przygotował dla Ciebie nasz konsultant.

TOP